PORTFOLIO
Thaddeus O'Neil
thaddeus isaac o'neil
Project One
thaddeus isaac o'neil
Project 2: 2013 Sculpture Installation